Info > ANBI status

STICHTING Kito Events (ANBI)

Het Rotterdam Bluegrass Festival wordt georganiseerd door Stichting Kito Events.
Stichting Kito Events heeft de ANBI status.

 

STATUTAIRE DOELSTELLING

De Stichting heeft ten doel het aanbieden van bijzondere culturele evenementen met een mix van strips, muziek en kunst, met het kenmerk van eigenheid en humor. De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

Het organiseren van evenementen met een mengeling van muziek, theater en beeldende kunst optredens zoals het Rotterdam Bluegrass festival.

Het promoten van authenticiteit en eigenzinnigheid.

Het promoten van humor.

Het vertonen van onalledaagse kunst.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Missie:

Wij geloven dat muziek, kunst en cultuur dé manier is om mensen op een positieve manier bijeen te brengen. Het Rotterdam Bluegrass Festival, brengt mensen uit alle bevolkingsgroepen op een laagdrempelige manier in contact met de muziek én elkaar. Onze missie daarbij luidt:

De realisatie van een laagdrempelig, inclusief festival rond Bluegrass en Amerikaanse rootsmuziek, dat met een programmering van hoge kwaliteit bijdraagt aan de vernieuwing van het genre en daarbij zowel een (inter)nationaal publiek van liefhebbers als wijkbewoners en Rotterdammers in brede samenstelling verbindt.

Huidig Bestuur (onbezoldigd)

Tineke Teunen  Voorzitter  Vml. Directeur Emancipatiebureau, St. Kick e.v.a.
Ed Hensen  Penningmeester  Adviseur financiële faciliteiten Cultuur+Ondernemen
Han van Dam  Secretaris  Wijkmanager Gemeente Rotterdam - Feijenoord

BELONINGSBELEID

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd.

Voor de beloning van medewerkers en directie is Fair Pay de norm en wordt de CAO Nederlandse poppodia en -festivals gehanteerd. Voor professionele muzikanten wordt de Sena norm gehanteerd.
De CAO tarieven worden gecorrigeerd naar eerlijke ZZP-tarieven. Fair pay wordt ook verwacht van partners en leveranciers die in het kader van het festival werkzaamheden verrichten.

DONEREN

Stichting Kito Events heeft de ANBI status. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor donateurs; giften zijn voor 125% aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

CONTACTGEGEVENS

Stichting Kito Events

Zaagstraat 10B

3035 HN Rotterdam

Email. Info @ kitoevents. com

 

ZAKELIJKE GEGEVENS

IBAN: NL05TRIO0254657540

BTW: 851279879B01

RSIN 851279879

KvK-nummer 54374545

ANBI DOWNLOADS