Howdy Friends and Neighbours!

Help mee om het festival gratis toegankelijk te houden en doneer!

Waarom is het gratis?

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat het RBF entree moet gaan vragen. Het is een inclusief festival, al sinds de eerste editie in 2009, ontstaan vanuit de wens om ‘iets’ te doen voor en met de bewoners. Iedereen kan bij ons binnenwandelen.

Het vragen van entree vragen past niet binnen de laagdrempelige filosofie. In een diverse wijk als het Oude Noorden is open staan voor elkaar en samenwerken om samen te leven essentieel. Het heffen van entree en dus het opwerpen van barrières staat haaks op die gastvrijheid en dankbaarheid.

Het oude Noorden is een arme wijk. Als je hier  toegang gaat heffen, sluit je een gedeelte van je doelgroep uit. Het RBF wil dat niet en wil juist het gevoel creëren dat we het met iedereen samendoen. Zeker de bewoners van het Oude Noorden verdienen het om de entree voor het Rotterdam Bluegrass Festival cadeau te krijgen; zonder hun medewerking, begrip en verdraagzaamheid was het festival nooit zo groot geworden.

Namens Organisatie RBF, Bedankt!