Info > Huisregels

Beste festival bezoeker

Welkom!

 Om het festival voor iedereen gezellig en toegankelijk te houden en met respect voor de buurt, willen we een optimale festivalsfeer bevorderden. Graag attenderen we jullie op de volgende huisregels. Als iedereen respect toont voor onderstaande punten dan kunnen we het Rotterdam Bluegrass Festival blijven organiseren. Bij moedwillig misbruik, dronkenschap, wangedrag en andersoortige callamiteiten veroorzaakt door bezoekers wordt je direct door de festivaldirectie aangesproken. Bij ernstige vormen met betrekking tot verstoring van het festival wordt dit overgedragen aan de politie. De festivalorganisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor personen de toegang te ontzeggen of te verwijderen van het festivalterrein. 

 1. Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan op het met hekken afgezette festivalterrein. 
 2.  Je mag op het festival terrein geen eigen eten en drinken meenemen. 
 3.  Honden helaas niet toegestaan. 
 4.  Op het hele plein geldt een glas verbod. 
 5.  De instructies van politie, brandweer, beveiliging en organisatie moeten ten aller tijden worden opgevolgd. 
 6.  Gedurende het festival worden er geen alcoholische dranken geschonken aan bezoekers onder de 18 jaar. Bezoekers onder de 18 jaar die desondanks in het bezit zijn van alcoholhoudende drank zullen direct van het festivalterrein worden verwijderd. 
 7.  Racistische, seksistische, beledigende, en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd en zullen leiden tot verwijdering van het festivalterrein. 
 8.  Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden. Bij constatering wordt direct de politie ingeschakeld. 
 9.  Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om anderen reden is dus niet toegestaan. 
 10.  Eigen risico: Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Kito Events dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade danwel immateriële  schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden. 
 11.  Toegangscontrole: Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker.  Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. 
 12.  Handel en verkoop: Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.